გამოფენები

2019 INDOWATER JAKART

2018 INDOWATER

2018 INDOWATER

2017 წლის გერმანია

2017 ინდონეზია სურაბაია

2019 INDOWATER JAKART

WETEX 2018

2017 წლის ჩინეთის შანგაის წყალი