პროექტი

ვერტიკალური ტურბინის ტუმბო ჰონგკანგის აეროპორტის პროექტისთვის
წყალგაუმტარი წყლის და სატუმბი წყლის დასატუმბად
შერეული ნაკადის წყალქვეშა ტუმბო წყლის გადინებისთვის
ღერძული წყალქვეშა ტუმბო ქალაქის წყალდიდობის კონტროლისა და დრენაჟისთვის
მშრალი თვითდასაქმების ტუმბო აქსუს ზეთის საბადოზე
მრავალუჯრედიანი ცენტრიფუგა ტუმბო წყალმომარაგების ტუმბოს სისტემისთვის
წყალქვეშა კანალიზაციის ტუმბო ნაღმების პონტონის პროექტისთვის
ვერტიკალური ტურბინის ტუმბო Iran Irragation
ვერტიკალური ტურბინის ტუმბო კამბოჯის წყლის გადაცემის პროექტისთვის