პროექტი

ვერტიკალური ტურბინის ტუმბო ჰონგკანგის აეროპორტის პროექტისთვის
ძრავის წყლის წყლის ტუმბოს კომპლექტი წყალდიდობის კონტროლისა და დრენაჟისთვის
შერეული ნაკადის წყალქვეშა ტუმბო წყლის დრენაჟისთვის
ღერძული წყალქვეშა ტუმბო ქალაქის წყალდიდობის კონტროლისა და დრენაჟისთვის
მშრალი თვითპრაიმინგის ტუმბო Aksu Oil Field-ისთვის
მრავალსაფეხურიანი ცენტრიფუგა ტუმბო წყალმომარაგების სატუმბო სისტემისთვის
წყალქვეშა საკანალიზაციო ტუმბო მაღაროს პონტონის პროექტისთვის
ვერტიკალური ტურბინის ტუმბო ირანის სარწყავი
ვერტიკალური ტურბინის ტუმბო კამბოჯის წყლის გადაცემის პროექტისთვის